PAGA TINO
FADA - Droga

PAGA TINO

Voor u  ligt een korte uitleg van de preventieprogramma PAGA TINO  dat werd aangepast voor de Antillen en Aruba. Het preventieprogramma is ontwikkeld volgens een uniek concept: interactief werken aan karaktervorming.

Het hoofddoel van dit programma is om jongeren te helpen verantwoorde keuzes te maken in situaties waar zij dagelijks mee te maken krijgen: muziek, televisie, internet, alcohol, drugs , seks enz. Het programma is er op gericht om jongeren weerbaar te maken en tot inzicht te brengen hoe ze bewust keuzes kunnen maken en verleidingen die op hen afkomen weerstaan. Daarbij staat naast theorie, gerelateerd aan de achtergrond van maatschappelijke problemen, vooral het aanleren van persoonlijke vaardigheden centraal.

Het preventieprogramma richt zich op scholen, jongerencentra, jeugdclubs, verenigingen, ouders en netwerken daaromheen. Een brede aanpak biedt de meeste kansen om de gezondheid van jongeren te bevorderen en hen te helpen gezonde keuzes te maken, wat de Arubaanse samenleving in zijn geheel te goede komt. Risicogedragingen van jongeren hangen met elkaar samen en vragen daarom om een integrale aanpak. Paga tino richt zich op fysieke en sociale omgevingsfactoren, leefstijl en persoonlijkheid van het individu. Het karakter- vormende aspect van dit programma heeft een positief effect op de leefstijl van jongeren.

Vervolgens een korte omschrijving van de modules en hun doelen.

Module 1: Belevingswereld

In deze module wordt er ingegaan op de belevingswereld van de jongeren. De jongeren krijgen inzicht in hun eigen belevingswereld. Dit helpt hen te beseffen wat zij belangrijk vinden en waar zij dus voornamelijk geld, tijd en energie in steken. Ze leren dat ze uniek zijn en dat ze meer dan alleen een lichaam zijn.

Module 2: Relaties

In een relatie ontwikkelen en vormen de jongeren hun karakter. Hun karakter ontwikkelt zich positief of negatief door de keuzes van hun vriendschap. De jongeren kunnen vertellen waarom goede relaties belangrijk zijn en hoe een goede relatie eruit ziet. Ze zien dat je relaties invloed hebben op je karaktervorming en dat je karakter invloed  heeft op het wel of niet bereiken van je levensdoelen en dromen. Ze kunnen aangeven wat  voor vrienden zij nodig hebben om een goed karakter te ontwikkelen en hoe zij anderen willen helpen hun karakter te ontwikkelen.

Module 3: Media

Media zijn dragers van informatie.  Door de media kan je positieve en negatieve informatie doorgeven. Bewust en onbewust. Ze worden bewust van hun eigen gebruik van media. Ze worden bewust van boodschappen uit de media. Ze kunnen ongezonde mediaboodschappen voor henzelf en de samenleving benoemen. Ze kunnen verantwoord met de media om gaan.

Modules:  4 Risicogedrag

In de puberteit is de kans groot dat jongeren gaan experimenteren op allerlei gebieden. Ze doen dit vaak omdat het stoer is of om er bij te horen. En ze hebben geen of weinig kennis van de gevaren en de gevolgen. Ze kennen de gevaren van verschillende soorten risicogedrag, die veel onder jongeren voorkomen (drugs, gokken, agressie, pesten, eten- anorexia en boulimia) Ze leren om welke redenen mensen zich risicovol gedragen. De jongeren kunnen, op basis van de verkregen kennis, beslissen hoe zij zich opstellen ten opzichte van verslavende en risicogedrag.

Module:  5 Seksualiteit

Seks is inmiddels een ding geworden, een technische handeling waarbij de focus gericht is op het bevredigen van eigen behoefte. Seksualiteit wordt losgekoppeld van een relatie van liefde en trouw.
De jongeren kunnen verschillen benoemen tussen jongens en meisjes en welke gevolgen dit heeft voor hun seksuele beleving. Ze weten dat seksualiteit je hele wezen raakt . Ze leren dat een seksuele relatie zowel goede als slechte gevolgen kan hebben. Ze leren dat een levenslang verbond van trouw en liefde de meest  veilige relatie is, waar binnen zij zichzelf weg kunnen geven.

Module: 6 Leefstijl

Deze module gaat  niet in de eerste plaats om het leren van nieuwe dingen maar om de toepassing van vaardigheden in de praktijk. Het is een samenvatting van alle modules. De jongeren kennen de definitie van onthouding en risicogedrag uit hun hoofd en begrijpen waarom onthouding voor de toekomst alleen maar voordelen biedt. Ze beschikken over de vaardigheden om nee te zeggen tegen risicovol gedrag, ook in geval van groepsdruk. Ze weten en ervaren, dat er herstel mogelijk is, wanneer zij zich in het heden of verleden blootgesteld hebben aan risicogedrag.

Het duur van deze programma neemt in beslag een totaal van 6 blokuren van 90 minuten. Elke module bestaat uit een blokuur van 90 minuten. Om de programma te kunnen geven hebben we een groep jongeren/ studenten nodig van minimaal 6 jongeren en maximaal 20 jongeren. De lessen worden in het in het Papiaments gegeven.

 

13:30 to 16:30

F.A.D.A (Fundacion Anti Droga Aruba). Tel. (+297) 583-2999 / 583-9610